Звіт про роботу
Андріївської загальноосвітньої школи
за 2017-18н.р.

У 2017 – 2018  навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи  здійснювали свою діяльність відповідно до Закону Украї­ни «Про освіту», Концепції національного виховання, власного Статуту,  дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження  Державного стандарту  початкової загальної освіти у першому класі. 
        Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи. Навчально- виховний процес відбувався в  одну зміну.
 Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.
Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлено куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні школи  щороку  беруть участь у  Міжнародному мовно – літературному конкурсі ім.Т.Шевченка, знавців української мови ім.П.Яцика. У березні проведено тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку.
Організація навчально-виховного процесу не можлива без кваліфікованої підтримки, педагогічного супроводу, без співпраці учнівського та вчительського колективів.
Так у 2017-2018 н.р. в школі працювало 3 вчителя  і  1 технічний працівник. Школа 100% була укомплектована педагогічними кадрами. 
Кваліфікаційний склад вчителів:
2 вчителя мають ІІ категорію
1 вчитель– спеціаліст
За підсумками атестації 2017- 2018 навчального року :
       Проатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст I категорії»  Засименко С.М.
    Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували  особливості виховання особистості  та відображались у:
·        системі загальношкільних заходів;
·        роботі органів самоврядування ;
·        роботі з батьківською громадськістю;
·        спільній діяльності школи та громадських організацій.
В основу системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення активності спільної діяльності колективу та відображають усі напрямки здійснення виховної роботи.
        Важливе місце в роботі школи займає  система роботи щодо запобігання дитячому травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності учнів.
        З учнями школи систематично проводилися первинні, вступні, цільові інструктажі, які фіксувалися в класних журналах та  в  спеціальних журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності .
         Перед осінніми ,зимовими, весняними та  літніми канікулами проводились єдині уроки з  безпеки життєдіяльності.
    З  метою попередження  травмування проходили місячники:
·        «Увага! Діти на дорогах» ( вересень);
         Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності ( квітень)
          Тиждень безпеки життєдіяльності і безпеки  руху дітей(вересень)
         На інформаційних годинах  з учнями відпрацьований безпечний маршрут до школи., Правила безпечного руху на дорогах, користування газовими та електричними  приладами в побуті.
 Протягом навчального року проводились профілактичні бесіди шкільної медичної сестри.
            Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, залучають до роботи у класі.  Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:
- свято Першого дзвоника,
- День Учителя,
- Свято осені 
- ярмарка «Осінні дари»,
- День Святого Миколая,
- Новорічні вистави (1-4 класи)
- розважальна програма до Дня Святого Валентина 
- Свято Останнього дзвоника.
Тісно співпрацюють вчителі з батьками, батьківським комітетом. Це співпраця за різними напрямами роботи: матеріально-технічне забезпечення, виховання та навчання дітей, організація дозвілля. Вважаю, що саме порозуміння та взаємопідтримка між педагогічним та батьківським колективами є запорукою успішної організації  навчально-виховного процесу. Однією зі складових навчального процесу є зміцнення матеріально-технічної бази школи. Влітку 2017 року за батьківські кошти було здійснено поточний ремонт у класних кімнатах та спортзалі . Першочерговим завданням на наступний рік, вважаю, підготувати школу до нового навчального року: здійснити поточний ремонт усіх приміщень, підготувати опалювальну систему, створити комфортні та безпечні умови навчання учнів.


Учитель школи:                  С.М.Засименко

ЗВІТ

вчителя школи за 2018-2019 н.р.

Шановні присутні! Завершується 2018-2019 навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи.

Моя діяльність, як вчителя, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» ,Концепції «Нова українська школа» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків. Як вчитель школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективу, раціонального використання часу.

З 1 вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти стартувала Нова українська школа. У Андріївській ЗОШ І ст. 2018-2019 навчальний рік розпочався організовано, всі заходи з організованого початку навчального року виконані. План заходів був направлений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №283 від 23.03.2018 р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку особистості. Навчальний простір облаштували так, щоби задовольняти індивідуальні потреби кожної дитини та сприяти роботі дітей в малій групі. У класній кімнаті 1 класу створені такі осередки: осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; змінні тематичні осередки; осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор; осередок художньо- творчої діяльності; осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, м’якими меблями; дитяча класна бібліотека; осередок вчителя оснащений новим комп’ютерним столом, стільцем, комп’ютером, новими шафами для зберігання дидактичного матеріалу.

 

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією
Скадовського центру фінансового-господарського обслуговування закладів та установ освіти. Відділ освіти Скадовської райдержадміністрації створює умови для функціонування закладу освіти. Фінансова діяльність здійсню -ється за рахунок районного бюджету, затвердженого кошторису доходів та видатків.
Кошти загального фонду витрачаються на заробітну плату, оплату тепло-,
водопостачання, енергоносіїв, тощо. Бюджетні кошти на функціонування закладу використовуються раціонально та ефективно.
Система опалення знаходиться у задовільному стані. Адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удоскона-ленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в належному стані.

За рахунок бюджету 2018-2019 н.р. на ремонт школи виділено 1200 грн.на медикаменти і дезинфікуючі засоби 200 грн. Благодійні внески становили 1500грн. За ці кошти була придбана фарба та матеріали для ремонту пічного опалення.
На початок 2018-2019 навчального року в закладі навчалося 14 учнів.
Укомплектовано 4 класи. Охоплено навчанням 100% учнів сільської ради.
Із 1 вересня минулого року по 31 травня цього року із закладу не вибуло учня. На початок навчального року у школу зараховано 3 першокласника.

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на 01.09.2018 в навчальному закладі працювало 3 вчителя. Повну вищу освіту мають 3 педагогічних працівника, що становить 100 % від їхньої загальної кількості.

Атестація педагогічних кадрів проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 на базі Улянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 2018/2019 н.р. один вчитель школи успішно проатестувався на базі Улянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та підтвердив відповідність займаній посаді та свій кваліфікаційний рівень.

Під час атестації здійснюється моніторинг професійних якостей учителя, результативності його діяльності, рівень загальної культури, створюються умови для вивчення педагогічного досвіду учителів. До роботи з атестації учителів залучаються кваліфіковані учителі.

У ході атестації відвідувалися уроки, проводилися співбесіди. Вивчення діяльності педагога здійснюється за такими напрямами:

  • реалізація форм, методів та засобів навчально-виховного процесу, виходячи із завдань, що стоять перед школою;
  • розробка та впровадження нових підходів до навчання, виховання і розвитку учнів;
  • здійснення педагогом постійного самоаналізу і самооцінки праці.

Матеріали атестації вчителя оформлювалися у вигляді творчого звіту, проекту, проводилася презентація з досвіду його роботи.

Для надання процесу підвищення кваліфікацій системного характеру в школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів на 5 років.

Всі вчителі школи постійно відвідують педагогічні ради та методині об’єднання.

 

Організація освітнього процесу у 2018-2019 н.р. здійснювалася згідно із
сучасними вимогами та у відповідності до нормативних документів.
Основним документом, що регулює освітній процес є освітня програма,
яка розроблена згідно з державними стандартами освіти відповідного рівня і
визначає загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і можливі
можливі взаємозв’язки окремих предметів.
Аналіз навчальних досягнень учнів 2-4-х класів за результатами річного оцінювання показує, що показник кількості учнів, які мають результати навчальних досягнень на достатньому рівні становить 40%.
Показник початкового рівня знань учнів становить 3%. Тому актуальними залишаються в школі організація індивідуальної роботи та роботи ізневстигаючими учнями, диференційований підхід до навчання.