СПИСОК УЧИТЕЛІВ

АНДРІЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ

СКАДОВСЬКОЇ міської ради Херсонської області

на 1 вересня 2019 р.

 

Адреса: область Херсонська район Скадовський село Андріїіка вулиця Вишненва75731

У школі на 5.ІХ: 4 класи - 14учнів

№ з/п

Прізвище, імя по батькові

Рік народ.

Стать

Дом.адреса

Посада

Назва навчального закладу, який закінч. (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціальність учителя за одержаною освітою

Основний робітник чи сумісник

Загальний стаж педагогічної роботи

З якого часу працює в даній школі

Який предмет викладає

Категорія звання

Навантаження в годинах на тиждень у класах

Назва навчального закладу, де набуває каліф. заочно, та на якому курсі

І-ІІІ

(ІV)

V-ІХ

Х-ХІ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Засимен

ко Світла

на Миколаївна

09.10.69

 

Жін.

 

с.Андріївка

.в.Шев-

ченка,

23

Вчи -тель

 

ХДПУ

 

Почат-кове навчання

 

0сн.

 

26

 

1989р.

 

Початко

ві класи

 

І кате-

горія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Теленик Олена Анатолаївна

 

20.06.73.

 

 

 

Жін.

 

 

 

с.Андріївка

В.Виш-

нева

Вчи -тель

 

 

 

ХДПІ

 

 

 

Почат-кове навчання

 

 

 

Осн.

 

 

 

21

 

 

 

1993р.

 

 

 

Початко

ві класи

 

 

 

І кате-горія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибась

Артем Михайло

вич

13.07

19

91р

чол

С.Улянівка

Вчи-

тель

ХДПУ

Дошкі

льне виховання з мето-

дикою викла

дання

Основний

1

2016р.

Англій

ська мова

спеціаліст